Organisatie
Gebiedsgids.nl
Armoede
Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam
Telefoon: 
06 20 55 29 65
E-mail: 

VOZ | Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp

Hesseplaats 441 3069 EA Rotterdam Nederland Nederland
Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) steunt vluchtelingen bij het thuisraken in hun nieuwe omgeving. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in Ommoord of Zevenkamp wonen.

VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK parochie St. Christoffel. Vanaf haar begin in 1994 heeft VOZ met ruim vijfhonderd vluchtelingen contact gehad. 

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur heeft VOZ een spreekuur (op afspraak) in de Open Hof kerk, Hesseplaats 441 (3069 EA).

Vluchtelingen kunnen daar terecht voor: 
- uitleg van brieven van instanties en het invullen van formulieren; 
- informatie over ziektekostenverzekeringen, toeslagen, gemeentelijke belastingen, inburgering enz.; 
- hulp bij het contact met instellingen.

VOZ heeft een noodfonds voor acute hulp bij onvoorziene uitgaven, in de vorm van een lening of een gift. Andere, kleinschalige activiteiten van VOZ zijn: het fietsenplan, uitstapjes, taalsteun en eenvoudige computerhulp. 

Wilt u contact met VOZ, dan kunt u bellen of mailen naar: 
Paul Bergmans | 06 20 55 29 65 | ripa@planet.nl

U kunt mee komen helpen of ons noodfonds steunen: 
NL 44 INGB 0008 2868 11 | t.n.v. Steunpunt VOZ | o.v.v. noodfonds

 

Netwerk

Netwerk
 
 
Het Armoedeplatform Prins Alexander is een onafhankelijk netwerk van actieve vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en...