Organisatie

MeldR | Buiten Beter App | gemeente Rotterdam

Nederland Nederland
MeldR is een Rotterdamse app die u kunt gebruiken om problemen (in de buitenruimte) te melden.

Bijvoorbeeld als u last heeft van hinderlijk geparkeerde fietsen of brommers bij u op de stoep. Of als de lantaarnpaal kapot is. Is uw  afvalcontainer vol of ligt er afval naast een container? Ook dan kunt u dit met de app melden aan de gemeente.

U kunt uw melding ook doorgeven via de website MeldR. Link opent een externe pagina of het gemeentelijke servicenummer 14 010, kies optie 3. 

https://www.rotterdam.nl/melding-buitenruimte-doen/melden-via-de-meldr-app