Organisatie

Telefoon: 
0900 - 346 93 93

Notaristelefoon

Nederland Nederland
Voor informatie over een levenstestament of volmacht en wie u vraagt om uw belangen te behartigen, kunt u bellen met de Notaristelefoon. Elke werkdag tussen 09.00 en 14.00 uur (€ 0,80 per minuut).

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts.  De medewerkers van de Notaristelefoon kunnen geen second opinion geven; zij horen namelijk alleen uw kant van het verhaal. Bij meer gedetailleerde vragen verwijzen zij u door naar een notaris.

Bereikbaarheid 
De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur, telefoon 0900 346 93 93. 
Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Of lees de brochures en checklist op: www.wievandedrie.nl

Netwerk

Netwerk
 
 
Van telefonische hulpdiensten kunt u vaak ook anoniem gebruik maken. Deze infolijnen geven informatie, advies of...
Netwerk
 
 
Van telefonische hulpdiensten kunt u vaak ook anoniem gebruik maken. Deze infolijnen geven informatie, advies of...