Voorziening
Voorninklaan 1
7103 AW Winterswijk
Telefoon: 
0543 516 539
E-mail: 

Openbare Basisschool Bargerpaske

Voorninklaan 1 7103 AW Winterswijk Nederland Nederland

Deze school is een openbare school en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.

OBS Bargerpaske wil als school het openbare karakter op drie manieren tot uitdrukking brengen. Allereerst staan we open voor leerlingen van alle nationaliteiten, alle religieuze richtingen en niet-religieuze levensbeschouwingen. Daarnaast bieden we een tolerante leefsituatie voor alle leerlingen. Tenslotte benadrukken we de gelijkwaardigheid van de verschillend denkende en gelovende mensen en leren leerlingen deze principes te hanteren. 

OBS Bargerpaske wil onderwijs bieden dat erop gericht is elke leerling in een doorgaande lijn een optimale ontwikkeling door te laten maken. Hierbij houden we rekening met de individuele capaciteiten van de leerlingen en willen hen een uitdagende leeromgeving bieden. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt aandacht, zodat de kinderen op acceptabele wijze leren omgaan met elkaar en met anderen. 

OBS Bargerpaske wil bereiken, dat de leerlingen:

  • Goed kunnen functioneren in een steeds veranderende maatschappij.
  • een zo hoog mogelijk kennis- en vaardigheidsniveau halen;
  • Goed functioneren in het vervolgonderwijs.