Voorziening
Waliënseweg 8
7105 CD Winterswijk-Huppel
Telefoon: 
0543 514 228

Openbare Basisschool 't Waliën

Waliënseweg 8 7105 CD Winterswijk-Huppel Nederland Nederland
OBS 't Waliën is een school waar iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook, welkom is.

De school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. Een goede voorbereiding voor de leerlingen om zich later in onze veelzijdige samenleving een eigen plaats te kunnen verwerven.