Project
Abtsweg 2
3042 GD Rotterdam
E-mail: 

Route 33 - Samen Overschie

Abtsweg 2 3042 GD Rotterdam Nederland Nederland
Samen Overschie is een project van Route 33. Doel is om een beweging op gang te brengen waarbij het steeds vanzelfsprekender wordt om elkaar te zien en vrijwillig iets voor elkaar of de buurt te doen.

Veel mensen denken bij vrijwilligerswerk aan lange commitment en contracten. Bij Samen Overschie is dit geen verplichting. Wij vinden het juist goed dat iedereen zijn eigen steentje kan bijdragen, dat past in de eigen agenda. De talenten van de vrijwilligers staan centraal en het plaatsen van deze vrijwilligers op de juiste plek in de wijk. Door een nauw contact met organisaties in de wijk worden koppelingen gemaakt tussen vrijwilligers en organisaties.  Daarnaast zijn er binnen Route 33 bestaande diensten en diensten in ontwikkeling die de mogelijkheid bieden om diensten en vrijwilligersplaatsen te ontwikkelen voor bewoners die niet binnen het reguliere aanbod van vrijwilligerswerk passen.

Naast het plaatsen van vrijwilligers biedt Samen Overschie workshops en trainingen die de vrijwilligers helpen bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Hierbij wordt ingespeeld op de behoeften en de vraag van de vrijwilligers.