Organisatie

Rotterdam
E-mail: 

Stichting OSO-Rotterdam

Rotterdam Nederland Nederland
Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Rotterdam (OSO Rotterdam) behartigt de belangen voor Rotterdamse ouderen. 

Contact - zie website 
secretaris Stichting OSO-Rotterdam | info@osorotterdam.nl 

Stichting OSO-Rotterdam is in Rotterdam het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenbonden KBO, PCOB, Rotterdamse Ouderen Bond (ROB) en NOOM en voert als naam Stichting OSO-Rotterdam.

De volgende bonden werken samen in de OSO-Rotterdam
KBO (Katholieke Bond van Ouderen
NOOM (Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten) 
PCOB (Protestants Christelijk Ouderen Bond) 
R.O.B. (Rotterdamse Ouderen Bond)

Bezoek de website voor meer informatie.