Voorziening
Immanuel Kantstraat 2
3076 DK Rotterdam
Telefoon: 
010 291 65 00
E-mail: 

Verpleeghuis Oranjehof | Lelie Zorggroep

Immanuel Kantstraat 2 3076 DK Rotterdam Nederland Nederland
Verpleeghuis Oranjehof - gevestigd in de wijk Lombardijen in Rotterdam-IJsselmonde - is een kleurrijke en levendige ontmoetingsplek.

Oranjehof vormt samen met het naastgelegen appartementengebouw Lombarde (met appartementen voor 55-plussers) een eigentijds centrum voor wonen, zorg en welzijn. Ons pakket zorg, diensten en voorzieningen is breed en bestemd voor zowel bewoners van Oranjehof en Lombarde als wijkbewoners. Daarmee is Oranjehof een levendige ontmoetingsplek voor de wijk.

We werken vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die visie is iedereen welkom in Oranjehof.