Nieuws

Vijfde webinar van het Klimaatplatform.

Nederland Nederland
Vrijdag 3 juli ging het webinar van het Kimaatplatform over de ideeën van jongeren over klimaatbeleid en Groen Herstel.

Kijk de livestream (vanaf 5:55) terug. Ook de presentaties van enkele sprekers staan online.

Dit is alweer het vijfde webinar van het Klimaatplatform. Fijn dat u belangstelling heeft mee te doen. De jongeren presenteren vrijdag de oogst aan suggesties die zij bij hun panel hebben opgehaald.

Zoals zij het zelf zeggen is hun visie een mix tussen ervaring, expertise, creativiteit en onbevangenheid.

Twee deskundigen op het terrein van mobiliteit en voedselketens toetsen de opvattingen aan de staande praktijk en het ingezette beleid.

Een vertegenwoordiger van het ministerie van EZK reflecteert op de participatie van jongeren bij het huidige en toekomstige klimaatbeleid.

Wie zijn de sprekers?

•        Werner Schouten: Voorzitter Jonge Klimaatbeweging (JKB).

•        Thomas Dekker: Voorzitter Klimaat en Energie Koepel (KEK).

•        Eva van Genuchte van de JKB over mobiliteit.

•        Maureen de Haan van de KEK over voedselvoorziening.

•        Lucas Simons van New Foresight, expert op het gebied van voedselketens en voedselzekerheid.

•        Marije Hamersma, Kennis Instituut Mobiliteit (KiM), is expert op het gebied van mobiliteitsvraagstukken.

•        Charlotte Koot: Beleidsadviseur participatie ministerie EZK.