Voorziening
Keileweg 65-A
3029 BR Rotterdam
Telefoon: 
010 425 43 58
E-mail: 

Voedselbank Rotterdam

Keileweg 65-A 3029 BR Rotterdam Nederland Nederland
Voedselbank Rotterdam verstrekt wekelijks voedselpakketten aan personen en gezinnen die door financiële omstandigheden niet zelfstandig in staat zijn in hun voedselbehoefte te voorzien.

Voor dit doel telt Nederland inmiddels zo’n 145 voedselbanken met daarboven 8 distributiecentra. Voor Rotterdam betreft dit ongeveer 3500 voedselpakketten die via 45 zogenaamde uitdeelpunten in Rotterdam e.o. worden gedistribueerd. Voor de gehele regio Rotterdam voorzien we in 7600 voedselpakketten, week in, week uit. Alle werkzaamheden worden uitsluitend verricht door vrijwilligers die zich onder meer bezighouden met voedsel- en fondsenverwerving wat nodig is om de organisatie draaiende te houden.

Vrijwilligers dragen wekelijks zorg voor het ophalen van voedsel bij voedselleveranciers, het samenstellen van de voedselpakketten, het zorgdragen voor de voedselveiligheid en de distributie over de verschillende uitdeelpunten. Ook Rotterdam kent binnen het werkgebied een aantal lokale voedselbanken, die zelf zorgdragen voor hun voedselverwerving. Daarnaast krijgen zij, voor zover zij niet binnen hun werkgebied voldoende voedsel kunnen verwerven, ook voedsel van het regionale distributiecentrum in Rotterdam. Wekelijks nog altijd zo'n 350.000 Kg.

De Voedselbank Rotterdam is in 2002 ontstaan uit een particulier initiatief van Sjaak en Clara Sies. Zie ook de website van de Voedselbank Rotterdam