Organisatie

3021 Rotterdam
Telefoon: 
14 010
E-mail: 

Wijkraad Middelland - Het Nieuwe Westen

3021 Rotterdam Nederland Nederland
De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Onderwerpen zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat. De wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken.

De leden van de Wijkraad Middelland - Het Nieuwe Westen vindt u hier.

Link voor vergaderingen en agendstukken Wijkraad Middelland - Het Nieuwe Westen. 

Sinds maart 2022 heeft Rotterdam 39 wijkraden. De wijkraden worden elke 4 jaar door de bewoners gekozen. De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan, waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken, en afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die landen in de wijk.

Verordening op de wijkraden 2022 

Organisatie

Organisatie
 
 
De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht...
Delfshaven
Organisatie
 
 
De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht...
Nieuw Mathenesse
Organisatie
 
 
De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht...
Delfshaven