Organisatie

Rotterdam

Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam

Rotterdam Nederland Nederland
Het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam werkt aan een passend aanbod om 55-plussers in Rotterdam te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de digitale wereld.

Op de website vindt u meer informatie.