Organisatie
Hang 14
3011 GG Rotterdam
Telefoon: 
010 - 411 60 85
E-mail: 

Mara Rotterdam

Hang 14 3011 GG Rotterdam Nederland Nederland
Parochienetwerk, zingeving, ondersteunen van actieve bewoners en zelforganisaties in het gebied.

Samen met vrijwilligers zet Mara zich in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de overtuiging dat iedereen van waarde is en dat verbondenheid tussen mensen van levensbelang is. 
Stichting Mara is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in de provincie Zuid-Holland. Mara stimuleert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in kwetsbare of achtergestelde posities, opdat díe sterker worden en verder kunnen in hun leven, samen met anderen. In vele activiteiten die Mara onderneemt is eenzaamheid een belangrijk thema.

Mara is een levensbeschouwelijke instelling van katholieke signatuur. Mara ontstond in 2005 uit een fusie van drie instellingen, KCW, KASO en KWS. Er zijn kantoorlocaties in Rotterdam en Den Haag. 

Netwerk

Netwerk
 
 
De CER (Coalitie Erbij Rotterdam) verbindt (welzijns-)organisaties en professionals in Rotterdam om eenzaamheid...
Netwerk
 
 
De Stadsgids is voor alle Rotterdammers met geldzorgen, maar in het bijzonder voor de mensen in Charlois, Delfshaven en...