Project
Hang 14
3011 GG Rotterdam
Telefoon: 
06 81 89 72 59
E-mail: 

Mara | OPstap Rotterdam

Hang 14 3011 GG Rotterdam Nederland Nederland
OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers. Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren allerlei sportieve en culturele activiteiten.

Iedere week is er een activiteiten: de ene week een lunch en de andere week een culturele, sportieve of recreatieve activiteit.

Contactpersoon
Anna Boukema | anna@maraprojecten.nl | 06 81 89 72 59 

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
Parochienetwerk, zingeving, ondersteunen van actieve bewoners en zelforganisaties in het gebied.
Rotterdam-centrum