Organisatie
Leeuwenstraat 9-11
3011 AL Rotterdam
Telefoon: 
010 411 33 18
E-mail: 

VGR | Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam

Leeuwenstraat 9-11 3011 AL Rotterdam Nederland Nederland
De VGR (Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam) behartigt sinds 1975 de belangen van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en chronisch zieken.

De VGR concentreert zich op het bevorderen van de toegankelijkheid in brede zin (gebouwen, openbare ruimte, vervoer en voorzieningen). Daarnaast signaleert zij alle belemmerende omstandigheden die de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking in de weg staan. Zij stelt deze belemmeringen aan de orde bij overheden, bedrijfsleven en instellingen.