Voorziening
De Waghemakerestraat 11
3067 HT Rotterdam
Telefoon: 
010 209 41 00

VSO Het Passer College | locatie Het Lage Land

De Waghemakerestraat 11 3067 HT Rotterdam Nederland Nederland
VSO Het Passer College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek met name Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie. Wij richten ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat voor onze leerlingen.

Het Passer College heeft drie locaties: 
- Locatie Het Lage Land voor Havo, VWO
- Locatie Hillevliet voor VMBO TL
- Locatie Overschie voor VMBO BB, VMBO KB.