Organisatie
Dennenweg 2
3735 MR Bosch en Duin

Accolade Zorg

Dennenweg 2 3735 MR Bosch en Duin Nederland Nederland
Een vertrouwde woonomgeving is belangrijk. Daarom ondersteunen we mensen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Dat doen we in de regio’s Amersfoort, Assen, Zeist en De Bilt. Gaat zelfstandig wonen niet meer, dan zorgt Accolade voor een thuis. U krijgt een eigen kamer of appartement. Een plekje als thuis. De zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk aan bij wat u gewend bent. Daarom is er ook veel ruimte voor de inbreng van mantelzorgers. Samen met u maken we een plan voor de zorg en behandeling, dat we minimaal twee keer per jaar bespreken en zo nodig opnieuw afstemmen.

En, net als thuis, zijn er bij Accolade allerlei activiteiten waar mensen actief bezig kunnen zijn, plezier maken en elkaar ontmoeten. Familie en vrienden zijn van harte welkom, ook om te blijven logeren.

Christelijke zorg heeft ons hart. We ondersteunen cliënten vanuit een christelijke overtuiging.  Dat ziet u terug in respect en liefde voor de ander, en staat verwoord in de woonzorgvisie van Accolade.

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij zijn een woningcorporatie met goede en betaalbare huizen in prettige buurten, voor mensen met een bescheiden...
Randenbroek