Voorziening

NNCZ | De Nieuwe Wierde | Grijpskerk

Burmanniastraat 1 9843 EJ Grijpskerk Nederland Nederland
Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat, dan kunt u wonen in woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde in Grijpskerk.

De Nieuwe Wierde heeft 58 appartementen waarvan twee echtparenkamers. Uw appartement kunt u naar eigen smaak en stijl inrichten. Onze medewerkers kunnen u 24 uur per dag zorg, ondersteuning en behandeling bieden.

In Grijpskerk werkt de NNCZ nauw samen met de dorpscoöperatie. Door de verbinding en de samenwerking van De Nieuwe Wierde en de Dorpscoöperatie Grijpskerk e.o. wordt het mogelijk om langer in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en dat een voorziening als de nieuwe Wierde kan blijven bestaan. Binnen de nieuwe Wierde zal een multifunctioneel centrum voor het dorp worden gevestigd, waar alle inwoners van Grijpskerk e.o. welkom zijn en gebruik kunnen maken van voorzieningen als restaurant, bibliotheek, fysiotherapie etc. Ook het verbinden van informele zorg (geleverd door mantelzorgers, vrijwilligers en dorpsgenoten) en professionele zorg kan door deze intense samenwerking goed worden vormgegeven, waardoor we samen tot meer in staat zijn dan ieder voor zich.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
De NNCZ is een professionele zorgorganisatie in Hoogeveen, Hollandscheveld, Haren, Grijpskerk en Noordbroek.
Hoogeveen-verspreide-gebieden