Project

Schadeverzekering mantelzorgers en vrijwilligers

Raadhuisplein 1 9501 SZ Stadskanaal Nederland Nederland
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn door de gemeente automatisch verzekerd. Bij schade kunnen mantelzorgers en vrijwilligers contact opnemen met de gemeente of een digitaal schadeformulier invullen.

Deze collectieve verzekering is alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum. Uitgangspunt is dat vrijwilligers en mantelzorgers bij schade niet ‘in de kou komen te staan’.

Aanpak 
De vrijwilligersverzekering beoogt de risico's van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van 'toestanden'. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de VNG Vrijwilligers-polis. Ze zijn toch automatisch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger en mantelzorger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’. Deze verzekering is alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum. De VNG Vrijwilligerspolis is bedoeld als vangnet, niet als vervanging. 

Uitvoerende organisatie 
De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of organisatie stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de gemeente (https://www.stadskanaal.nl/inwoners/vrijwilligersverzekering.html). Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger, mantelzorger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Wilt u meer informatie over de vrijwilligersverzekering of het aangeven van schade opgelopen tijdens vrijwilligerswerk? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.

Organisatie

Organisatie
 
 
De gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de gemeente Onstwedde en een deel van de gemeente Wildervank. In de...
Stadskanaal