Project

Inburgering | Nederlands als tweede taal

Nederland Nederland
Noorderpoort heeft verschillende cursussen die voorbereiden op het inburgeringsexamen. Er zijn financiële regelingen en mogelijkheden voor gratis kinderopvang.

Doel 
Nederlands als tweede taal leren en leren hoe Nederlanders wonen en werken.

Aanpak 
Nieuwkomers krijgen 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet het inburgeringsexamen gehaald worden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint. Er zijn verschillende cursussen die voorbereiden op het inburgeringsexamen. Wie een verblijfsvergunning heeft met asiel bepaalde tijd, kan een lening krijgen via DUO. De lening hoeft niet te worden terugbetaald wanneer de deelnemer slaagt voor het inburgeringsexamen. Het regionaal opleidingen centrum Noorderpoort biedt een Alfabetiseringscursus, dit is een startcursus voor wie weinig of geen opleiding heeft gehad en daarnaast verschillende diplomaroutes: de Inburgeringscursus, het Staatsexamen I en II (NT2) of Entree NT2 (inburgering + voorbereiding beroep).

Wie geslaagd is voor het inburgeringsexamen heeft daarmee een eerste stap gezet. Om met succes aan opleidingen te kunnen beginnen en om betere kansen te maken kan een vervolgcursus worden gevolgd bij het Noorderpoort: Nederlands niveau A2+ (naar niveau B1/F2). De cursus is ingekocht door de gemeente. De deelnemer moet zelf nog de lesboeken kopen. 
Voor gezinnen met kinderen is er de mogelijkheid van gratis kinderopvang tijdens de lessen.

Uitvoerende organisatie 
Inburgeringscursussen worden verzorgd door het Noorderpoort (https://www.noorderpoort.nl/). Voor vragen die verband houden met studieadvies en het opleidingenaanbod kunt u terecht bij Studie & Advies. Dat kan maandag t/m vrijdag zowel telefonisch als via WhatsApp bereikbaar van 10.00 - 15.00 uur. Bel gratis: 0800 - 66 77 88 5 of WhatsApp: 06-25 68 19 18. Mail: studieadvies@noorderpoort.nl

Kinderopvang tijdens de opleiding. Ouders kunnen de regeling gratis aanvragen bij de gemeente. De gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen. U kunt contact opnemen via (0599) 631 631. U kunt ons ook mailen via gemeente@stadskanaal.nl.

 

Voorziening

Voorziening
 
 
Nederlands als tweede taal leren en leren hoe Nederlanders wonen en werken. Spreekuur: elke dag van 9.00 tot 16.00 uur...
Stadskanaal