Project

Cliëntondersteuning bij chronische ziekte, handicap, beperking

Nederland Nederland
Hulpvragers (chronisch zieken, gehandicapten, ouderen met een beperking) en hun mantelzorgers in Stadskanaal kunnen direct gratis gebruik maken van de Hulp- en Adviesdienst.

Doel 
Voorlichting en ondersteuning doelgroep; telefonische hulp- en adviesdienst; belangenbehartiging bij bedrijven en organisaties

Aanpak 
Voor het assisteren bij en het zo nodig helpen oplossen van problemen kan de doelgroep een beroep doen op de Hulp- en Adviesdienst. Dit kan gaan om informatie- en advies over voorzieningen, hulp bij het invullen van aanvragen, klachtenbehandeling, bezwaarschriften, etc. Daarnaast is de organisatie voor de doelgroep aanspreekpunt en belangenbehartiger voor toegankelijkheid, vervoer en verkeer.

Uitvoerende organisatie 
De Stichting Gehandicapten Platform Stadskanaal is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Heeft u hulp of advies nodig, bel dan met de hulp- en advieslijn: 0599 622 118. Of mail secretaris@gehandicaptenstadskanaal.nl

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Voorlichting en ondersteuning doelgroep; telefonische hulp- en adviesdienst; belangenbehartiging bij bedrijven en...
Stadskanaal