Voorziening
Wilhelminalaan 1
9503 KW Stadskanaal

RIBW Jeugd Stadskanaal | Leger des Heils W&G Noord

Wilhelminalaan 1 9503 KW Stadskanaal Nederland Nederland
Jongeren (van 14 - 18 jaar) die een langdurige verblijfsplek nodig hebben, kunnen terecht in het Jeugd RIBW in Stadskanaal.

Hier is ruimte voor vijftien jongeren die binnen andere jeugdzorgafdelingen geen passende plek kunnen vinden en die gebaat zijn bij laagdrempelige en vasthoudende zorg. Het traject loopt tot de jongere 18 wordt.

[Een RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen die moeite hebben om zich zelfstandig te redden.]