Project

Volwasseneneducatie

Nederland Nederland
Inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden taal, rekenen en budgetteren en dit willen verbeteren kunnen voor een cursus zelf contact opnemen met Noorderpoort.

Doel 
Vergroten van vaardigheden en competenties waardoor er meer kans is op succes bij het vinden van werk of het volgen van een vervolgopleiding

Aanpak 
Het ROC Noorderpoort biedt cursussen Nederlands, rekenen en budgetteren voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of budgetteren of die dit wel kunnen, maar dit willen verbeteren: Nederlands lezen en schrijven voor beginners en gevorderden (naar niveau 1F en/of 2F); Rekenen en budgetteren; Nederlands bijspijkeren naar een hoger niveau (niveau 3F). De duur van de cursussen is afhankelijk van het startniveau (maximaal 1 jaar). De gemeente Stadskanaal heeft een aantal cursusplekken ingekocht. De kosten voor boeken en leermiddelen moeten dan wel door de deelnemers betaald worden.

Uitvoerende organisatie 
Volwasseneneducatie wordt verzorgd door het ROC Noorderpoort (http://noorderpoort.nl). Voor vragen die verband houden met studieadvies en het opleidingenaanbod kunt u terecht bij Studie & Advies. Dat kan maandag t/m vrijdag zowel telefonisch als via WhatsApp bereikbaar van 10.00 - 15.00 uur. Bel gratis: 0800 - 66 77 88 5 of WhatsApp: 06-25 68 19 18. Mail: studieadvies@noorderpoort.nl

 

Voorziening

Voorziening
 
 
Nederlands als tweede taal leren en leren hoe Nederlanders wonen en werken. Spreekuur: elke dag van 9.00 tot 16.00 uur...
Stadskanaal