Project

Wijktalentenbank Stadskanaal

Nederland Nederland
Op deze website kunnen wijkbewoners die een ander best eens wil helpen of zelf hulp van een ander kunnen gebruiken, zelf hun hulpaanbod of vraag plaatsen

Doel 
Bijeenbrengen van vraag en aanbod van hulp in de wijk. 

Aanpak 
Wijktalent wil bewoners inspireren en aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor de buren en de buurt. De wijk is niet meer anoniem, maar bestaat uit mensen die elkaar hebben leren kennen en die met elkaar optrekken. Veel mensen willen elkaar best eens helpen of kunnen zelf hulp van een ander gebruiken. Maar hoe vind je elkaar? Wijktalentenbank is de sociale marktplaats voor en door bewoners. Bij de Wijktalentenbank draait het om talenten die je als buurtgenoten voor elkaar kunt inzetten of aan elkaar kunt vragen.

Uitvoerende organisatie 
Wijktalent wordt georganiseerd door Buurtwerk stichting Welstad i.s.m. de wijken/dorpen. Meer informatie en het melden van gevraagde en aangeboden hulp kan op: www.wijktalent.nl