Project

Dementie-ondersteuning

Nederland Nederland
Dementerenden, familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de ondersteunende organisaties.

Doel 
Bieden van informatie, ondersteuning en respijtzorg.

Aanpak

Informatie en een luisterend oor - 0800 5088
Wanneer u wilt praten over dementie kunt u bellen met de landelijke Alzheimer telefoon. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar en er staan tal van vrijwilligers klaar om u te helpen met uw vragen. Maar bel ook gerust als u alleen uw verhaal kwijt wilt! 

Ontmoeting
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor dementerenden, familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen, die samenkomen om te praten over de thuissituatie zonder meteen in het hulpverleningscircuit te geraken.

Gezelschapsdienst
Als uw partner dementerend is, komt u vaak nauwelijks aan uzelf toe. De zorg is zwaar, u bent er 24 uur per dag mee bezig. In het ergste geval komt u nauwelijks het huis meer uit. Tijd voor sociale contacten en hobby’s is er bijna niet. Ontspanning is hard nodig is om de zorg voor een dementerende vol te kunnen houden. Daarom is in Stadskanaal een gezelschapsdienst opgericht. De vrijwilligers van deze dienst zijn speciaal opgeleid in het omgaan met dementerende ouderen. Zij krijgen ondersteuning van een ouderenwerker van Welstad. De vrijwilligers bieden u op één dagdeel in de week de mogelijkheid om er even uit te gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Mantelzorgondersteuning
Steun van lotgenoten kan zowel ondersteuning bieden als de weg wijzen naar hulpverlening die past binnen deze specifieke situatie. Voor mantelzorgers met een dementerende partner heeft de stichting Welstad een aparte lotgenotengroep.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Mantelzorgers die op zoek zijn naar extra hulp bij de verzorging van hun naaste  en ondersteuning kunnen gebruiken bij het aanvragen daarvan kunnen gebruik maken van gratis cliëntondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij: een gesprek met de gemeente; een aanvraag voor een maatwerkvoorziening; afspraken met zorgaanbieders, enz. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

 

Uitvoerende organisaties 
De Alzheimertelefoon: Alzheimer Nederland: 030 - 6567511 – 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor informatie over het Alzheimercafé kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van de stichting Welstad: stuur een e-mail naar mantelzorg@welstad.nl  of gebruik het contactformulier op de website www.mantelzorgpoort.nl. Bellen kan ook: telefonisch 0599 – 635999. 
Voor meer informatie over de Gezelschapsdienst en de Lotgenotengroep kunt u terecht bij het Bureau Seniorenvoorlichting en –advies van Welstad (www.welstad.nl), telefoon (0599) 652053, tussen 09.00 en 12.00 uur. 
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting Welstad, Gandhiplein 5,  9501 DB Stadskanaal. T: (0599) 635 999;  E: info@welstad.nl. Op de website www.welstad.nl  staan vestigingen in de buurt, waar spreekuren zijn waar hulpvragers zo binnen kunnen lopen.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Bureau Seniorenvoorlichting is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Stadskanaal van 55 jaar en ouder.
Stadskanaal
Organisatie
 
 
Bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp kunt terecht voor informatie over uiteenlopende zaken.
Musselkanaal