Project
Gebiedsgids.nl
Ouderen
Gandhiplein 3
9501 DB Stadskanaal
Telefoon: 
0599 652 053
E-mail: 

Ouderenmishandeling, meldpunt

Gandhiplein 3 9501 DB Stadskanaal Nederland Nederland
Vermoedens, signalen en daadwerkelijke situaties van ouderenmishandeling kunnen rechtstreeks gemeld worden.

Doel 
Het bieden van hulp aan ouderen die te maken hebben met ouderenmishandeling. 

Aanpak 
Eén op de twintig thuiswonende 65-plussers heeft te maken met ouderenmishandeling. De mishandeling doet zich voor in de vorm van lichamelijk of psychisch geweld. Het kan gaan om verwaarlozing, ongewenste seksuele handelingen, financieel misbruik of het schenden van grondrechten. Bij Meldpunt Ouderenmishandeling kunt u vermoedens, signalen en daadwerkelijke situaties van ouderenmishandeling melden. Zowel burgers als professionele hulpverleners kunnen er terecht. Samen met de melder zal gekeken worden welke hulp het beste geboden kan worden.

Uitvoerende organisatie 
Bij Meldpunt Ouderenmishandeling kunt u vermoedens, signalen en daadwerkelijke situaties van ouderenmishandeling melden. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op 0599 652 053.