Project

Stichting Urgente Noden

Nederland Nederland
Inwoners die in dringende financiële nood verkeren kunnen hier terecht voor financiële hulp. Aanvragen via de hulpverlenende organisaties die aangesloten zijn bij SUN | Stichting Urgente Noden.

Doel 
Het bieden van financiële hulp aan mensen die geen gebruik kunnen maken van wettelijke regelingen of andere (gemeentelijke) voorzieningen.

Aanpak 
Stichting Urgente Noden geeft, afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine. Daarnaast worden er ook bijdragen verstrekt aan woninginrichting, levensonderhoud en kleding. Het gaat om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken. Een voorwaarde voor toekenning is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere (gemeentelijke) voorzieningen zoals het Sociaal Participatiefonds en de witgoedregeling. 
Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt (de zogeheten convenantpartners). Voorbeelden van enkele convenantpartners zijn Humanitas Thuisadministratie, de Voedselbank, Stichting Leergeld, het algemeen maatschappelijk werk en de gemeente Stadskanaal.

Uitvoerende organisatie 
Voor het indienen van een aanvraag kunnen inwoners zich melden bij de hulpverlenende instantie, zoals 

  • Welstad: info@welstad.nl - 0599 635 999 of via de inloopspreekuren: Ghandiplein Stadskanaal (ma, wo, vr van 9.00-10.30 uur); De Bolster Onstwedde (ma van 9.00-10.00 uur); Lint Musselkanaal (di, do van 9.00-10.00 uur); De Stobbe Cereswijk (ma van 10.00-12.00, vr van 9.00-10.00 uur).
  • Humanitas Thuisadministratie (Iedere woensdag van 9.00 tot 11.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties, op de centrale locatie van Welstad, Gandhiplein 5 te Stadskanaal).

Ook de stichting Leergeld, de Voedselbank en de gemeente Stadskanaal zijn als aanvrager aangesloten.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal
Organisatie
 
 
SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.
Groningen-zuidoost