Project

Telefoon: 
088 0200 300

Onderwijs aan zieke leerlingen

Nederland Nederland
Voor leerlingen met een chronische ziekte of leerlingen met beperking is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat.

Wanneer je te maken krijgt met zo’n leerling op school, kun je terecht bij een consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen voor advies en begeleiding. De consulent kan voor de zieke leerling thuis, op school of in één van de nabijgelegen ziekenhuizen, onderwijs op maat organiseren en hem/haar begeleiden op sociaal emotioneel gebied. Via de consulent kan in sommige gevallen de benodigde apparatuur worden aangevraagd waarmee thuis of in het ziekenhuis de lessen digitaal te volgen zijn.

Toegankelijkheid 
De ondersteuning wordt bekostigd door het ministerie en is voor scholen en ouders gratis. Scholen kunnen zich in onze regio hiervoor zelf aanmelden bij OZL Noord, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten, Tel: 088-0200-300, www.ozlnoord.nl, info@ozlnoord.nl. De leerling/ouder of een professional kan ook zelf contact

Organisatie

Organisatie
 
 
De consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van OZL Noord ondersteunen scholen bij onderwijs.
Drachten