Organisatie
Hugo de Grootlaan 27
5223 LB 's-Hertogenbosch
Telefoon: 
073 627 94 44
E-mail: 
https://www.linkedin.com/company/vereniging-afvalbedrijven

Vereniging Afvalbedrijven

Hugo de Grootlaan 27 5223 LB 's-Hertogenbosch Nederland Nederland
De Vereniging Afvalbedrijven is belangenbehartiger van de totale afvalketen. De vereniging is een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

De ruim vijftig leden houden zich bezig met preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. De bedrijven leveren grondstoffen en energie. De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties.