Organisatie
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
Telefoon: 
088 0200 300

OZL Noord | Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Lavendelheide 21 9202 PD Drachten Nederland Nederland
De consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van OZL Noord ondersteunen scholen bij onderwijs.

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die een reguliere medische behandeling ondergaan en die daardoor aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair-, speciaal-, voortgezet-, voortgezet speciaal- of beroepsonderwijs. De consulenten van OZL Noord zijn werkzaam in alle gemeenten binnen de provincie Friesland, Groningen en Drenthe. 

Contactpersoon
Ria Oudeboon | coördinator OZL | r.oudeboon@ozlnoord.nl | 06 127 43 781.