Nieuws

9617AB

Dit Dorp kan zoveel beter

9617AB Nederland Nederland
Dit initiatief wil de leefbaarheid vergroten voor alle inwoners van Harkstede en Scharmer.

Dit initiatief wil de leefbaarheid vergroten voor alle inwoners van Harkstede en Scharmer. Niet door kleinschalige projecten als een steiger of de uitbreiding van een jeugdhonk, maar door projecten te ontwikkelen met aanzienlijke impact op onze leefkwaliteit.

Aardbevingsgebied

Harkstede/Scharmer is aardebevings territory. Hoewel er weinig vuistdikke scheuren in de muren bekend zijn, heeft naar schatting meer dan 80% van alle huizen schade als gevolg van de gaswinning. Dit kun je alleen al constateren door te kijken naar het aantal zonnepanelen op de daken die er dankzij de waardevermeeringsregeling zijn gekomen. Sommige inwoners voeren al jaren strijd met de NAM, anderen hebben hypotheken die onder water staan en weer anderen wachten lijdzaam af of trekken er zich zo min mogelijk iets van aan. De constatering dat het woon- en leefgenot door de gaswinning is aangetast, laat staan de vrijheid om te kunnen verhuizen, staat hoe dan ook buiten kijf.

Voor meer informatie kijk op de website van het initiatief.

Bron: 
WWW.DITDORPKANZOVEELBETER.NL