Nieuws
Gebiedsgids.nl
Harkstede

Aanleg parkeerlus Scharmer: Periode 27 mei tm 26 juli 2019. Meer info zie website InHarkstede.nl

9617 AB Harkstede Nederland Nederland
In de week van maandag 27 mei wordt begonnen met de aanleg van de keervoorziening naast perceel Hoofdweg 25 te Scharmer.

De definitieve keervoorziening

In de week van maandag 27 mei wordt begonnen met de aanleg van de keervoorziening naast perceel Hoofdweg 25 te Scharmer. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de week van vrijdag 26 juli afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door Schagen Infra B.V..

De werkzaamheden omvatten in grote lijnen het realiseren van een keermogelijkheid voor lijnbussen, het maken van een haltevoorziening met abri (bushokje) en fietsenstalling, het aanbrengen van een laadmogelijkheid voor elektrisch aangedreven bussen en het aanbrengen van openbare verlichting. Het fietspad wordt, in verband met de verkeersveiligheid, om de keervoorziening heen aangebracht. De keerlus en het fietspad worden in beton uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt een snelheidsbeperking ingesteld op het aanliggende deel van de Hoofdweg in Scharmer. Tevens wordt het fietsverkeer gedurende een deel van de werkzaamheden over de rijbaan geleid.

De tijdelijke keervoorziening:
Gedurende een jaar is er door de bus gekeerd op het terrein van de oude discotheek Skopje/2Brothers. De bus kon hier haar tijd afwachten om weer terug te keren richting Groningen. Doordat er gestart is met de bouw van de nieuwe woningen in Haarkes Stee kan dit niet meer. 

 

Nieuw tijdelijke situatie
De bus heeft in tijd en locatie beperkte mogelijkheden om te keren. Door het krappe aantal beschikbare minuten om de bus te kunnen keren, is er voor gekozen om de bus te laten wachten bij de halte Hamweg (richting Kolham)om vervolgens via de Goldbergweg en de Woudbloemlaan te keren. De chauffeurs is gevraagd om zo lang als mogelijk te wachten bij deze halte en de motor uit te zetten. Om weer op tijd bij de halte Hamweg (richting Harkstede) te zijn is extra routetijd ingepland. Dit kan betekenen dat de bus, ter plaatse van de oude discotheek Skopje/2Brothers, kort half op de weg en half op het fietspad staat te wachten om op tijd bij de halte te kunnen stoppen en vertrekken. Dit omdat de halte aan de Hamweg (richting Kolham) in de bocht ligt en hier langere tijd wachten als (verkeers)onveilig is beoordeeld.

Helaas gaat nog niet altijd alles goed, dit kan overlast veroorzaken. Het OV-bureau en Qbuzz zijn druk bezig om de overlast zo goed als mogelijk te beperken.

Q-link 5: positieve signalen voor de toekomst
Sinds december 2017 rijdt Q-link 5 ter vervanging van lijn 78 door naar Harkstede. De verbinding naar Harkstede, binnenkort ook Scharmer, is daarmee beter geworden. De frequentie is bijna verdubbeld en de capaciteit is toegenomen door de inzet van luxere gelede bussen. Dit is ook te zien aan de OV-chipkaartcijfers: in maart 2017 (lijn 78) zijn 2600 check-ins geteld in heel Harkstede en Scharmer, in maart 2018 (Q-link 5) 3750 (+44%) en in maart 2019 4100 (ten opzichte van 2017 +57%). De bus wordt dus een stuk beter gebruikt!

Daarnaast wordt Q-link 5 per december 2019 een elektrische route. Er zullen dan alleen nog maar elektrische bussen op de lijn naar Harkstede en Scharmer rijden. Het voordeel is dat dit type bus minder geluid maakt, geen uitstoot meer genereert en comfortabeler is dan het huidige materieel. De bus zal opladen op de eindpunten en dus ook op het nieuwe eindpunt in Scharmer aan de Goldbergweg.

Mocht u nog opmerkingen hebben over het busvervoer in Scharmer/Harkstede, mail dan naar info@ovbureau.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Andre Houwer
Projectleider

Organisatie

Organisatie
 
 
De gemeente Midden-Groningen bestaat sinds 1 januari 2018, bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer,...
Kalkwijk