Netwerk
Gebiedsgids.nl
Armoede

Rotterdam
Telefoon: 
14 010

Rotterdamse armoederegelingen

Rotterdam Nederland Nederland
Op deze pagina een overzicht van de Rotterdamse Inkomensondersteunende voorzieningen.

Netwerk

Project
 
 
Het AOW-tegoed is een tegoed op de Rotterdampas voor AOW’ers met een laag inkomen. Het kan onder andere worden besteed...
Project
 
 
De Bijzondere Bijstand biedt mensen met een laag inkomen een oplossing bij noodzakelijke bijzondere kosten. Voor...
Organisatie
 
 
Als bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen geen of niet snel een oplossing bieden en/of als mensen tussen...
Project
 
 
Kinderen van 4 tot 12 jaar die in Rotterdam wonen, reizen gratis met het openbaar vervoer. U heeft een persoonlijke ov...
Organisatie
 
 
Regelingen van de gemeente Rotterdam ...
Project
 
 
U heeft mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag als u langdurig een laag inkomen heeft. Deze toeslag is € 120. 
Project
 
 
De gemeente Rotterdam stelt het Jeugd-tegoed beschikbaar voor Rotterdamse gezinnen met een kleine beurs. Het Jeugd-...
Organisatie
 
 
Als er thuis te weinig geld is voor sport- en cultuurlessen, dan helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kinderen en...
Rotterdam-centrum