Voorziening
Wedekindzijde 1 - 3
2725 PG Zoetermeer
Telefoon: 
079 34 60 047
E-mail: 

IKC Het Plankier | Integraal Kindcentrum

Wedekindzijde 1 - 3 2725 PG Zoetermeer Nederland Nederland
IKC Het Plankier heeft de kinderopvang en het basisonderwijs goed op elkaar afgestemd.

Het Plankier biedt in samenwerking met Kern Kinderopvang voor- en naschoolse opvang aan. De voorschoolse opvang is aanwezig vanaf 7.30 uur.