Voorziening

QuickScan WoonZorggebouw

Nederland Nederland
Westers heeft een QuickScan ontwikkeld die de energieprestatie van gebouwen vaststelt in relatie tot het gebruiksprogramma van het gebouw. De toepassing wordt verder ontwikkeld voor woonzorggebouwen.

 

Westers Architectuur heeft met haar Quickscan een methodiek ontwikkelt die vanaf de initiatiefase op snelle wijze inzichtelijk maakt welke haalbare mogelijkheden er zijn om een woonzorggebouw aan te passen aan de gewenste functionele en technische wensen van deze tijd. Verduurzaming is daar een belangrijk onderdeel van.

Er is een sterke vraag in de komende jaren naar vormen van levensloopbestendig wonen in combinatie met andere vormen van wonen en zorg. Tevens is er veel bestaand vastgoed dat met nieuwe wensen en eisen van deze vorm van wonen te maken krijgt.

De QuickScan is bedoeld voor vastgoedeigenaren en ontwikkelaars, voor huurders en gebruikers en geeft op een snelle manier inzicht wat de verbeterings- en transformatiemogelijkheden zijn voor een woon(zorg)gebouw.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie, die werkt met vrijwilligers. Wij bieden...
Organisatie
 
 
Westers is een netwerkorganisatie die werkt aan opgaven die meerdere domeinen omvatten. Een jarenlange ervaring heeft...
Delfshaven