Organisatie
St. Jobsweg 30
3024EJ Rotterdam
E-mail: 
http://www.linkedin.com/company/westers-architectuur-en-stedenbouw

Westers Architectuur en Stedenbouw

St. Jobsweg 30 3024EJ Rotterdam Nederland Nederland
Westers is een netwerkorganisatie die werkt aan opgaven die meerdere domeinen omvatten. Een jarenlange ervaring heeft tot effectieve methoden geleid.

Westers draagt bij aan de ontwikkeling van woon- en leefomgevingen. Uitgangspunt is een integrale visie op het functioneren van mensen in hun ruimtelijke omgeving. Westers werkt met flexibel en multidisciplinair samengestelde teams vanuit alle domeinen en sectoren. Daarbij komen actuele thea's terug in de opgaven waaraan wordt gewerkt.

Bouwprojecten worden ontwikkelt en ontworpen vanaf initiatie tot en met uitvoering. Nieuwbouw en herontwikkeling, hardware en infrastructuur. Wonen, werken, zorg, welzijn. Vaak combinaties van sociaal en fysiek. Reagerend op actuele veranderingen die plaatsvinden in stedelijke ontwikkelingsprocessen, met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van gemeentelijke organisaties en diverse belangpartijen.

Westers Architectuur en Stedenbouw is met haar netwerk gespecialiseerd in thema's duurzaamheid, zorg, ouderen en welzijnsvoorzieningen en levensloopbestendig wonen

Organisatie

Organisatie
 
 
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie, die werkt met vrijwilligers. Wij bieden...

Voorziening

Voorziening
 
 
Westers heeft een QuickScan ontwikkeld die de energieprestatie van gebouwen vaststelt in relatie tot het...