Voorziening

Revalidatie Expertisecentrum: zodat beperkingen mogelijkheden worden

Nederland Nederland

We willen in Groningen een neuro-revalidatiecentrum realiseren. Een plek waar alle relevante disciplines, bedrijven en instanties onder één dak hulp bieden aan mensen met een niet-aangeboren neurologische aandoening. Zo komt kennis beschikbaar, en dragen de kwaliteiten van de Groningse leefomgeving bij aan heling van aandoeningen. 

Wij willen specialistische zorg in de regio die uitgaat van het individu, van inwoners in hun eigen gebied. Het vertrekpunt is dat mensen met een beperking of ziekte (aandoening) een omgeving wordt aangeboden waar het met die aandoening toch heel goed mogelijk is vanuit eigen regie te blijven functioneren in je eigen buurt. Een ambitieus plan dat alleen kan slagen wanneer er door uiteenlopende partijen wordt samengewerkt en wanneer het individu centraal staat. Belemmeringen worden weggenomen wanneer zowel de fysieke omgeving als de organisatie eromheen naar eigen behoefte kan worden aangepast.

Kennis- en innovatiecentrum
Om verder te ontwikkelen en altijd innovatief te blijven komen er een kennis- en innovatiecentrum en leer- en werkplaatsen. In samenwerking met bedrijven en onderwijs starten we projecten om nieuwe en bestaande hulpmiddelen te ontwikkelen respectievelijk te verbeteren, zoals het door-ontwikkelen van het exoskelet, robotica of het 3d-scannen en -printen van ortheses. In overleg met onder meer Hanzehogeschool, Noorderpoortcollege, Alfa College en Rijksuniversiteit Groningen werken we aan concrete oplossingen om de regio Groningen veerkrachtig te maken. Het onderwijs kan een bijdrage leveren door plannen van het individu uit te voeren. Ook voor andere beperkingen en aandoeningen kunnen oplossingen in de regio worden gezocht. Zo worden regionale bedrijven erbij betrokken.

Kennis wordt gecommuniceerd middels een digitale gebiedsgids. Het individu houdt eigen regie over zorg en begeleiding. Vraag en aanbod van dienst- en specialistische zorgverlening wordt bij elkaar gebracht. Zoals diensten waarbij zorgvragende bewoners weten dat zij maatschappelijke, huishoudelijke of sociale hulpgerichte begeleiding kunnen krijgen en daarvoor een kennisgids kunnen raadplegen. Zodat ze in hun eerste periode na revalidatie geen zorgen hebben.

Woon- en leefomgeving
De kwaliteit van de omgeving is voor mensen met een beperking niet op het niveau wat het zou kunnen zijn. Nazorg Plus werkt in je directe woonomgeving met als belangrijkste doel mensen te ondersteunen om eigen regie te hebben over hun eigen leven. Ieder mens wil een gezond en betekenisvol leven kunnen leiden op hun eigen manier. Voor mensen met een beperking zal dat naast een aangepaste thuissituatie een hoog specialistische revalidatie-omgeving zijn die in de regio aanwezig is. Deze mensen beogen een natuurlijke omgeving die zowel rustgevend als activerend is.

De beperking die je hebt wordt gericht ondersteund tot op je eigen directe woonomgeving. Een aangepaste fysieke omgeving en een sociaal zorgnetwerk. We bekijken dus zowel de eigen thuissituatie als de omgeving met de daar noodzakelijke voorzieningen. Dat betekent ook de mogelijkheid van aangepast leren en werken, waarbij een handicap niet meer belemmerend is voor maatschappelijk functioneren. Naar aanleiding van vragen van bewoners kunnen we de doelgroepen verbreden. Welke kwaliteiten van de Groningse buitenruimte dragen dan bij aan een helende omgeving zoals thematuinen en parken. De digitale gebiedsgids informeert daarover.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën....