Posthumalaan 100
3072 AG Rotterdam
Telefoon: 
010 417 40 00

Kinderbijslag | SVB |

Posthumalaan 100 3072 AG Rotterdam Nederland Nederland
U krijgt elk kwartaal kinderbijslag voor uw kinderen van 0 tot 18 jaar. Hiermee kunt u een deel van de kosten voor uw kind betalen.

Of u kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. Soms stopt de kinderbijslag eerder. Bijvoorbeeld als uw kind stopt met school. 

Aanvraag 
Kinderbijslag voor 1e kind: de gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. In de brief staat uitgelegd hoe u kinderbijslag aanvraagt en staat de aanvraag kinderbijslag voor u klaar in MijnSVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt de SVB ook vragen een papieren aanvraagformulier op te sturen. 
Kinderbijslag voor volgende kinderen: krijgt u al kinderbijslag en krijgt u nog een kind? Dan hoeft u niets te doen; de SVB past de kinderbijslag automatisch voor u aan. U krijgt een brief waarin het nieuwe bedrag staat.

Wanneer krijgt u kinderbijslag? 
U krijgt de kinderbijslag nadat een kwartaal is afgelopen. De kinderbijslag wordt betaald in de eerste week van januari, april, juli en oktober. 

Bedragen kinderbijslag vindt u op de website van de SVB. Klik hier. 

Organisatie

Organisatie
 
 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid.