Organisatie

Middin

Prinses Beatrixlaan 16 2285 VZ Rijswijk Nederland Nederland
Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende en specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Ongeacht beperking en achtergrond biedt Middin ondersteuning aan sociaal kwetsbare mensen in de maatschappij. Onder deze groep vallen mensen die kwetsbaar zijn vanuit veel verschillende aandoeningen of omstandigheden: niet aangeboren hersenletsel (NAH), verstandelijke of lichamelijke beperking, beperkingen als gevolg van ouderdom of bijkomende psychiatrie. Door de verschillende problematieken biedt Middin op veel levensdomeinen ondersteuning.

Wij bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra.
Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. En wel in de regio's Haaglanden, Rijnmond, Delft, Westland, Lansingerland, Nieuwe Waterweg-Noord en de Zuid-Hollandse eilanden.