Organisatie

1081 HV
E-mail: 

Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh

1081 HV Nederland Nederland
De Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh heeft als doel het bevorderen van onderwijs in en onderzoek naar de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap in Nederland, Suriname, India en daarbuiten.

Dit doel wordt nagestreefd door het instellen van een bijzondere leerstoel en door het vergroten, verspreiden en delen van op deze wijze vergaarde kennis en informatie. Voor publicaties, activiteiten en diaspora nieuws kijk op onze website. 

Postadres
Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh | Fazantstraat 27 | 4105 WL CULEMBORG | secretariaat@lallarookh.nl | 0345 534 366 | 06 12 05 82 76.