Voorziening
Eleonorastraat 38
3135 PB Vlaardingen
Telefoon: 
010-2341527

Eleonorastraat

Eleonorastraat 38 3135 PB Vlaardingen Nederland Nederland

FASESHUIZEN
In een fasehuis leren jongeren stap voor stap zelfstandig te worden. De begeleiding is opgebouwd in fasen: als jij daar aan toe bent, ga je naar een volgende fase met meer zelfstandige taken.

Voor wie zijn de fasehuizen?
Jongeren, die niet meer thuis kunnen wonen en die nog te jong zijn om op zichzelf te gaan wonen kunnen in een fasehuis terecht. De begeleiding is intensief en sluit nauw aan op wat elke jongere al zelf kan en wat hij of zij nog moet leren. Stap voor stap word je steeds zelfstandiger.

Hoe werkt het fasehuis?
Je woont in een groep, dus je eet samen en je hebt ook gezamenlijke activiteiten. Maar iedereen heeft een eigen kamer en iedereen gaat gewoon naar school. Je kunt lid worden van een (sport-)club. Familieleden en vrienden kunnen (in overleg) op bezoek komen. Je krijgt een eigen begeleider met wie je een plan opstelt met doelen die jij wilt bereiken. Je krijgt individuele gesprekken, maar er vinden ook groepsactiviteiten plaats. De vorderingen, die jij stap voor stap maakt, worden regelmatig met jou en je ouders besproken.

Hoe lang?
De meeste jongeren wonen ongeveer een jaar in het fasehuis. Sommigen gaan daarna weer terug naar huis, anderen werken toe naar een zelfstandige woonsituatie.