Voorziening
Morgenzonweg 29
7101 BH Winterswijk
Telefoon: 
0543-546611

Pronsweide

Morgenzonweg 29 7101 BH Winterswijk Nederland Nederland

De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé stelt cliënten in staat om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven. Daar waar cliënten tekorten ervaren verlenen wij ondersteuning. Wij doen dat met vaste dienstverleners en gaan daarbij uit van de beleving van de klant. Dienstverleners zijn het gezicht van onze stichting. Wij stimuleren hen om inhoudsvolle relaties met onze cliënten aan te gaan en samen met hen te komen tot passende oplossingen. Wij bieden onze dienstverleners mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wij verwachten van hen betrokkenheid en zelfinitiatief. Onze organisatie past zich gericht aan nieuwe omstandigheden aan. Wij continueren daarnaast wat in de praktijk goed gebleken is. De organisatie faciliteert cliënt en dienstverlener vanuit een viertal vaste waarden: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit. Daar waar het inhoudelijk meerwaarde heeft werken wij samen met anderen.