Organisatie
Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 
088 526 00 00
E-mail: 

William Schrikker Groep

Bijlmerdreef 101 1102 BP Amsterdam Zuidoost Nederland Nederland
William Schrikker werkt voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.

Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. 

Onderdelen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Pleegzorg
Zorg en Wonen op maat aan kinderen met een verstandelijke beperking.