Voorziening
Bellinistraat 40
8031 LM Zwolle

AA-tuinen

Bellinistraat 40 8031 LM Zwolle Nederland Nederland
Op de website van de AA-Tuinen is veel praktische informatie te vinden voor tuinleden en toekomstige tuinleden.

Tuinliefhebbers kunnen zich aanmelden voor de Facebook-pagina om samen met andere leden virtueel te tuinieren. De Faceboekgroep "Moestuinen Aa-Tuinen Zwolle" voor tuinders van de AA-Tuinen is geen officieel orgaan van de vereniging.

Geschiedenis

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw nam de wijkvereniging Holtenbroek het initiatief om in samenwerking met de gemeente Zwolle op terreinen die vooralsnog niet direct bebouwd werden volkstuintjes aan te leggen en te gaan verhuren. Dit werd gezien als een welkome aanvulling op het gezinsinkomen en tevens als een gezonde hobby.

De tuinen lagen toen ten noorden van het huidige complex. In 1974 waren de tuintjes na veel omzwervingen terecht gekomen op het terrein waar nu de hockeyvelden te vinden zijn. De gemeente benaderde de tuinders met het verzoek een vereniging op te richten om huurder te worden van het nieuwe definitieve volkstuincomplex. Het rijk stelde namelijk aan gemeenten een financiële bijdrage ter beschikking om de aanleg van volkstuincomplexen te stimuleren. Alleen een officiële vereniging kwam hiervoor in aanmerking. Zo geschiedde en op 7 november 1974 werd de Amateur-Tuindersverenging “De Aa-Tuinen”, opgericht, genoemd naar het riviertje de Aa, voorzien van statuten en een bestuur.
In die tijd kocht iedere tuinder een certificaat van fl. 50,= of fl. 100,= om de vereniging aan startkapitaal te helpen. Deze certificaten werden later uitgeloot en terugbetaald, maar veel tuinders schonken dit bedrag -dat inmiddels wel minder waard geworden was- aan de vereniging.

Vanwege de aanleg van de nieuwe wijk Stadshagen, werd in 1998 de Middelweg doorgetrokken. Hiervoor moest de vereniging een deel van het complex afstaan, waarna het haar huidige vorm kreeg. Het gehele complex is openbaar terrein en wordt ten dele door de gemeente onderhouden. De vereniging pacht van de gemeente dat deel waarop de tuinen liggen en is hier zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van paden, heggen en sloten.