Organisatie
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
Telefoon: 
030 234 98 00
E-mail: 

Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Arthur van Schendelstraat 600 3511 MJ Utrecht Nederland Nederland
Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen wij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen.

Wij delen deze kennis en expertise op het gebied van gezondheidsverschillen bijvoorbeeld via onderzoek, adviestrainingen, workshops, bijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot beeldverhalen.

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. 
Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. Gezondheid heeft invloed op de kwaliteit van je leven, maar ook op de samenleving in zijn geheel. Denk aan (arbeids)participatie en kosten van zorg. Niet iedereen is even gezond in Nederland. Laagopgeleiden en sommige migrantengroepen hebben een aanzienlijk korter en minder gezond leven dan de rest van Nederland. Pharos werkt aan het blijvend terugdringen van dit verschil.