Netwerk

Rotterdam

Zinvol Actief Prins Alexander

Rotterdam Nederland Nederland

Zinvol Actief is het samenwerkingsverband tussen vrijwilligersorganisaties in Prins Alexander. Samen vormen zij een netwerk dat als doelstelling heeft:

  • promoten van vrijwilligerswerk
  • werving van vrijwilligers
  • Meer maatjes en vrijwilligers in Zorg & Welzijn
  • Samen zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op informele zorg.

Volg ons via Twitter: @zinvolactief 

Het netwerk Zinvol Actief maakt deel uit van het stedelijk Marktplaats Vrijwillige Zorg. www.mvz010.nl