Voorziening
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
Telefoon: 
010 421 10 20
E-mail: 

OBS De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam Nederland Nederland
De Waterlelie is een openbare basisschool.

Zevenkamp | Veluwemeer 1

Dit houdt voor ons in, dat iedereen ongeacht geloof, ras of gezindte bij ons welkom is. Ons onderwijs is geënt op het uitdragen van een algemene levensvisie. Het motto van onze school is dan ook: 'de Waterlelie, basisschool voor iedereen!'

We streven naar individuele aanpak van ieder kind. We menen, dat de basis hiervoor een uitstekend pedagogisch klimaat moet zijn. Dit waarborgt het gevoel van veiligheid en respect voor elkaar. Bovendien is ons uitgangspunt: een vloeiende doorlopende leerlijn op alle vak- en ontwikkelingsgebieden met goede resultaten.