Voorziening
Violenstraat 1a
7102 CN Winterswijk
Telefoon: 
0543 514687
E-mail: 

Openbare Basisschool De Schakel

Violenstraat 1a 7102 CN Winterswijk Nederland Nederland
Onze school heet sinds 21 april 1989 obs De Schakel.

Op deze datum was de opening van de nieuwe locatie, waarbij kleuterschool De Schakel en lagere school ‘Keizers’ (voorheen school N) samen zijn gegaan. Obs De Schakel is een openbare basisschool. Openbaar wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle culturen en geloofsovertuigingen. In de wijze van omgaan met elkaar krijgt dit vorm op onze school. Wij willen de kinderen inzicht bijbrengen in bestaande normen en waarden. Centraal daarbij staat het wederzijds respect voor elkaars opvattingen en ideeën.  
Uitgangspunt is dat geen mens gelijk is, maar dat alle mensen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Open staan voor ieder kind betekent ook aandacht voor individuele verschillen. Elk kind leert op zijn/haar eigen manier en heeft een eigen tempo. Ieder kind heeft eigen interesses en mogelijkheden.

Het openbaar basisonderwijs in Winterswijk valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs te Winterswijk (SOPOW).