Voorziening
Brinkeweg 15
7109 BN Winterswijk-Miste
Telefoon: 
0543 565 206
E-mail: 

Openbare Basisschool Miste Corle

Brinkeweg 15 7109 BN Winterswijk-Miste Nederland Nederland

Pedagogisch

 • wij realiseren binnen onze school een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
 • onze school sluit aan bij de basisbehoefte van de kinderen en bij de draagkracht van de individuele leerkrachten het team in zijn totaliteit
 • leerkrachten houden niet alleen rekening met verschillen tussen kinderen,maar geven hen ook de gelegenheid tot samenwerken
 • de leerkracht stelt de leerlingen in toenemende mate in staat zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces
 • de school kent duidelijke regels als basis voor een goede organisatie

Didactisch

voor het werken met de kinderen in de groepen geldt:

 • een goede organisatie van de klas is de basis voor adaptief onderwijs
 • waar mogelijk treedt de leerkracht terug en is de leerling zelf verantwoordelijk
 • aan sommige ( groepen van ) kinderen wordt meer instructie gegeven dan aan andere (groepen van) kinderen
 • zelfstandig werken is een voorwaarde om op een effectieve wijze om te kunnen gaan met verschillen van kinderen
 • het werken met dag- en weektaken vormt een belangrijk middel voor het versterken van de autonomie van kinderen

Zorg

 • het vereiste niveau van extra zorg wordt verkregen door samenwerking van alle teamleden binnen de op school aanwezige zorgstructuur
 • ons klassenmanagement maakt het mogelijk aandacht te besteden aan kinderen die aanvullende instructie nodig hebben, dan wel werken met een handelingsplan

Teambuilding

als lerende organisatie maken wij gebruik van:

 • eigen expertise
 • externe expertise
 • een begeleidingssysteem voor leerkrachten
 • klassenconsultaties