Project

Tegemoetkoming lerarenopleiding

Nederland Nederland
Inwoners met een laag inkomen die een opleiding onderwijzer of leraar willen gaan volgen, kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met DUO.

Doel 
Onderwijs mogelijk maken en de kans op werk vergroten

Aanpak 
Wie met een laag inkomen een pabo-opleiding (basisonderwijs) gaat doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid (voortgezet of beroepsonderwijs) gaat volgen kan in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Wanneer je kiest voor een studie  eerstegraads onderwijsbevoegdheid in een tekortvak (dit is een vak, waarvoor een lerarentekort geldt) kun je bovendien een eenmalige tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen.  Waar nodig kan door de aanvrager een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning (V005).

Uitvoerende organisatie 
Dienst Uitvoering Onderwijs: DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Aanmelden kan digitaal via www.duo.nl.  Bellen kan ook naar 050 599 77 55. Houd uw burgerservicenummer bij de hand als u belt.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en...
Helpman-omgeving